mobile menu
mobile menu

Polityka zrównoważonego rozwoju FleuraMetz

Pracownicy:FleuraMetz może być tylko pełnowartościowym partnerem dzięki zaangażowaniu swoich zmotywowanych pracowników. Dlatego bardzo ważne jest przyjemne i bezpieczne środowisko pracy. Ciekawi cię co oznacza praca w FleuraMetz? Spójrz tutaj.

Flota samochodów ciężarowych: konkretnym przykładem ograniczonego szkodliwego wpływu na środowisko jest nasza flota samochodów ciężarowych. Nasze nowoczesne i czyste ciężarówki nigdy nie jeżdżą szybciej, niż jest to konieczne, są wyposażone w najnowsze silniki. Nasi kierowcy są również przeszkoleni w zakresie ekonomicznej i bezpiecznej jazdy.

FSI (The Floriculture Sustainability Initiative)* : Wierzymy w siłę współpracy. Wraz z innymi (handlowymi) firmami z sektora uprawy kwiatów podpisaliśmy 90 % zrównoważony handel i produkcję w 2020 roku. Jest to określone w traktacie FSI. Zrównoważony handel można wykazać poprzez certyfikację. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj.

Polityka w zakresie odpadów: konkretnym przykładem ograniczającego wpływu jest przetwarzanie odpadów. Sortujemy, przetwarzamy i poddajemy recyklingowi nasze własne odpady.

Fundacja: FleuraMetz jest aktywna w Ekwadorze i czuje się bardzo zaangażowana w polepszenie losu wielu osób żyjących w ubóstwie. Właśnie dlatego FleuraMetz czynnie wspiera Proyecto Indio. Ta fundacja ustanawia działania na małą skalę skierowane do dzieci, gdzie intencją jest, aby pomoc doprowadziła do samopomocy. Więcej o Proyecto Indio.

Sponsoring: Także zdrowie naszych własnych pracowników jest również ważne! Dlatego zachęcamy do aktywności ruchowej i uprawiania sportu poprzez sponsoring. Ponieważ ćwiczenia sport ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dzięki aktywności ruchowej, możemy stale się rozwijać.

 

* FSI (The Floriculture Sustainability Initiative) 
Inicjatywa zrównoważonego rozwoju przemysłu kwiatowego (FSI-ang.) to inicjatywa rynkowa skupiająca członków międzynarodowego łańcucha dostaw kwiatów. Członkowie FSI współpracują na rzecz poprawy praktyk i napędzają pozytywne zmiany w kierunku zrównoważonej produkcji i handlu kwiatami i roślinami.