mobile menu
mobile menu

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

På en række steder på denne hjemmeside, anmodes der om oplysninger, der kan spores til den enkelte personer, såsom telefonnummer, e-mail- adresse eller postadresse . FleuraMetz har til formål at behandle og håndtere alle personlige data, som du efterlader under et besøg på hjemmesiden for FleuraMetz på en sådan måde, at dit privatliv er beskyttet og garanteret.

 1.      Hvorfor denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger? 

Som organisation tillægger vi beskyttelsen af personoplysninger stor betydning. Vi følger EU's Persondataforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) samt den tilhørende hollandske gennemførelseslov (svarende til den danske Databeskyttelseslov). Personoplysninger behandles med størst mulig omhu. 

Hvad er personoplysninger?

Informationer om en identificeret eller identificérbar fysisk person er en personoplysning. F.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller privat mailadresse, finansielle oplysninger men også din computers IP-adresse. 

Ved behandling af personoplysninger forstås samtlige handlinger, som vi kan udføre med dine personoplysninger lige fra indhentning til tilintetgørelse. Det er altså et yderst omfattende begreb. 

Handlinger, der altid er omfattede, er: indhentning, registrering, ordning, lagring, ajourføring, ændring, hentning, indsigt, brug, videresendelse, udbredelse, tilgængeliggørelse, samkørsel, sammenstilling, sikring, sletning og tilintetgørelse af oplysninger. 

2.      Hvorfor behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Udsendelse af tilbud og informationer (Inspirations).
 • Gennemførelse af leveringer og bestillinger eller levering af tjenesteydelser.
 • Inddrivelse af fordringer, hvorved også forstås videregivelse af fordringerne til tredjeparter.
 • Tilrettelæggelse af transport.
 • Vedligeholdelse af kontakter med kunder.
 • Opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. 

3.      Er du forpligtet til at afgive disse oplysninger? 

Du er forpligtet til at give os personoplysninger i medfør af en lovmæssig eller aftalemæssig forpligtelse eller som følge af en nødvendig betingelse for at indgå en aftale. 

4.      Hvilke oplysninger om dig behandler vi? 

 • Navn, firmanavn, juridisk form, adresse, postnummer, by, land
 • Telefonnummer, faxnummer, mailadresse
 • Finansielle oplysninger: momsnummer, virksomhedsnummer, bankkontonummer
 • Virksomhedstype: detailhandler, grossist
 • Varesortiment: blomster, planter, tilbehør, andet
 • Kundenummer 

Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er ifølge EU's Persondataforordning artikel 6:

 1. Samtykke
 2. Opfyldelse af en aftale
 3. Retlig forpligtelse
 4. Opfyldelse af en opgave af generel betydning
 5. Vitale interesser 

5.      Hvem videregiver vi dine oplysninger til? 

Vi benytter som udgangspunkt udelukkende dine personoplysninger til administration af vores egen virksomhed og (opfyldelse af) aftalen. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre parter:

 • Koncernforbundne virksomheder
 • Uafhængige databehandlere
 • Eksterne rådgivere
 • Eksterne (finansielle) serviceudbydere
 • Skattevæsnet
 • Tilsynsmyndigheder 

Med parter, der behandler personoplysninger på vores vegne (såkaldte "databehandlere"), indgår vi (om nødvendigt) databehandlingsaftaler. Det gør vi, således at det er præcist fastsat, at når vi sender dem oplysninger, skal de også beskytte disse oplysninger ordentligt og give os besked med det samme i tilfælde af en (mistænkt) datalækage. 

6.      Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 

For lagring af personoplysninger er vores udgangspunkt, at vi ikke gemmer oplysninger længere end nødvendigt for det formål, som vi har behandlet dem til. I den udstrækning de finder anvendelse, følger vi lagringsfristerne i lovgivningen. Vi kan imidlertid gemme oplysninger længere, såfremt vi har et berettiget krav (f.eks. i tilfælde af et igangværende eller varslet sagsanlæg, som vi skal kunne forsvare os imod). 

7.      Hvordan beskytter vi dine personoplysninger? 

Hos os er beskyttelsen af dine personoplysninger sat i system gennem fysiske, administrative, organisatoriske og tekniske forholdsregler. Personer har kun adgang til dine personoplysninger, hvis det faktisk er nødvendigt for udøvelsen af deres stillinger. 

For konkrete formål videregives de dertil nødvendige oplysninger til andre inden for organisationen, f.eks. din mailadresse til brug for fremsendelse af et tilbud. 

Dine digitale personoplysninger er beskyttede ved hjælp af autorisation. Fysiske forholdsregler vedrører aflåsning af skabe og lokaler samt en tilhørende nøgleadministration. 

Vi oplever, at det medfører et passende beskyttelsesniveau. Vi tilpasser det desuden periodisk efter behov. 

8.      Hvilke rettigheder har du? 

Enhver registreret har i medfør af Persondataforordningen ret til indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af, behandling af, indsigelse over og overdragelighed af oplysninger. Registrerede har desuden ret til at klage til en tilsynsmyndighed. I Holland er det Autoriteit Persoonsgegevens (AP, svarende til Datatilsynet) i Haag. 

9.      Hvor kan jeg henvende mig med mit spørgsmål eller min anmodning? 

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, skal du sende en mail til #mail1#.

Også hvis du har et andet spørgsmål eller en klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kun du kontakte os via #mail1#.

Vi skal gøre det inden for en rimelig frist, dog højst 1 måned. Såfremt denne frist heller ikke er mulig at overholde, skal registrerede ufortøvet gives besked, og behandling skal være foretaget senest 3 måneder efter modtagelse af anmodningen. 

10.   Gyldighed 

Vi forbeholder os ret til at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis der er tale om en vigtig ændring, vil vi gøre opmærksom på det via mail og/eller et opslag på internetstedet.  

11. Cookiepolitik

Når du benytter vores hjemmeside, accepterer du, at der gemmes cookies. Disse er nødvendige for hjemmesidens gode funktion.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er fra den 25. maj 2018.