mobile menu
mobile menu

Ansvarsfraskrivelse

Følgende betingelser gælder for adgang og brug af FleuraMetz’s webside,app og netbutik og websider, apper og netbutikker hos FleuraMetz´sdatterselskaber:

Copyright © FleuraMetz 2018. Alle rettigheder forbeholdes. 

Alle ophavsrettigheder og rettigheder til alle tekster, lyd, billeder, software og andet materiale på denne hjemmeside tilhører FleuraMetz BV og de ​​selskaber tilknyttet FleuraMetz, i det følgende benævnt FleuraMetz, eller er inkluderet med tilladelse fra de relevante ejer. Uden forudgående skriftlig godkendelse fra FleuraMetz er det ikke tilladt at kopiere, mangfoldiggøre, dele eller på anden vis anvende FleuraMetz’s intellektuelle ejendom. ‘Intellektuel ejendom’ omfatter i hvert fald, men er ikke begrænset til, det billedmateriale, der er anvendt på hjemmesiden, i appen, i (net)butikken eller i reklamemateriale fra FleuraMetz.

Det er tilladt at gengive fragmenter af dette websted ved at udskrive dem , downloade dem til en harddisk , samt distribuere dem til tredjemand , men i alle tilfælde kun , hvis det er til ikke-kommercielle , informative og personlige formål, og på betingelse af at ovenstående copyright erklæring . Ingen reproduktion eller en del af webstedet kan sælges eller distribueres til kommercielle formål eller ændres eller indgå i andet arbejde eller anden publikation eller et websted, enten i form af et udskrift eller i elektronisk form, herunder overførsel til andre sites uden forudgående skriftlig godkendelse fra FleuraMetz. Hvis en overtrædelse heraf registreres, skal den pågældende for hver overtrædelse betale en bøde på € 10.000, der opkræves direkte, samt et beløb på € 500 for hver dag, hvor overtrædelsen stadig forefindes.

Alle mærker, der vises på denne hjemmeside tilhører FleuraMetz. Uautoriseret brug af ethvert brand på dette site er strengt forbudt og vil blive fulgt af de sanktioner, der er nævnt i ovenstående afsnit.

Referencer på webstedet, i appen eller i netbutikken til produkter eller tjenester udgør ikke et tilbud om salg eller levering af dette produkt eller denne tjeneste. Før et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste er købt, skal detaljerede oplysninger om dets tilgængelighed og egnethed opnås. FleuraMetz er ikke ansvarlig for følgerne af, at der ikke i tide er indhentet råd.

Oplysningerne på dette site,i appen og netbutikken er afgivet i god tro, men bør kun anvendes til generel orientering. FleuraMetz giver ingen garanti for disse oplysningers korrekthed. Ingen rettigheder kan udledes af informationen  med hensyn til dens pålidelighed til specifikke formål, og der gives ingen garanti for korrektheden eller fuldstændigheden af ​​disse oplysninger. Hverken FleuraMetz eller dets datterselskaber, eller dets ledere, ansatte eller dets repræsentanter er ansvarlig for tab, skade eller udgifter, der skyldes at besøge eller bruge dette websted, appen eller netbutikken  eller andre hertil knyttede websteder, netbutikker eller apper, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller følgeskader, tilfældige skader eller følgeskader. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og rettelser til webstedet uden varsel, på en måde, vi anser for passende, og i det øjeblik.

Forskellige steder på hele webstedet, i appen eller netbutikken kan automatiske links blive tilbudt til andre internetsider , der relaterer til et specifikt aspekt af dette websted . Selvom FleuraMetz bestræber sig på at henvise til steder, der er interessante for dig, betyder det ikke, at FleuraMetz er forbundet til disse andre sites eller deres ejere, eller at dets ledere, ansatte eller repræsentanter er hverken ansvarlig eller hæfter på nogen måde for disse andre websteder eller de oplysninger, disse websteder indeholder.

De eneste oplysninger, vi indsamler som butik, når du besøger webstedet eller netbutikken eller bruger appen, er adressen på den computer eller mobile enhed, hvorfra den siden blev åbnet , den anvendte browser (type og version ) , de sider, der besøges , og dato og klokkeslæt for besøget. Denne information bruges til at overvåge brugen af ​​webstedet og fremme den videre udvikling af sitet. Brugen af disse oplysninger resulterer ikke i identificerbare personoplysninger, der indsamles eller opbevares . Når du kontakter os, har vi ret til at lagre oplysninger, som du sender os, såsom dit navn, postadresse, e-mail- adresse , type af anmodning og andre oplysninger. Denne form for information vil blive brugt til at besvare din anmodning. Administratoren af data er FleuraMetz BV, PO Box 1020, 1430 BA Aalsmeer, Holland.

FleuraMetz benytter de Generelle betingelser for engroshandel med blomstergartneriprodukter, som f.eks. opstillet af Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) og som deponeret hos Kamer van Koophandel te Amsterdam under nummeret 40596609.  

De Generelle betingelser gælder for alle de af FleuraMetz udarbejdede tilbud samt alle afsluttede aftaler mellem FleuraMetz og virksomhedens eksterne forbindelser samt gennemførelsen af disse. Medmindre det skriftligt er aftalt at anvende en leverandørs eller kundes betingelser, skal leverandørens eller kundens betingelser udtrykkeligt udelukkes. Eventuelt afvigende bestemmelser i disse Generelle betingelser skal parterne aftale skriftligt. De Generelle betingelser kan til enhver tid ændres af FleuraMetz eller VGB. I et sådant tilfælde skal FleuraMetz straks orientere sine forbindelser om disse ændringer.