mobile menu
mobile menu

Firemní kultura

Květiny a rostliny jsou o vnímání. Zesilují emoce, uklidňují a vytvářejí atmosféru v okolí. Ve společnosti FleuraMetz si také ceníme vnímání. Tedy pocitu, že jste součástí celku, pracujete v týmu, můžete „cítit“ příležitosti, růst a vzkvétat. Úspěšně. Společně. 

Vaši kolegové ve společnosti FleuraMetz jsou motivovaní a aktivní. Pilně společně pracují na dosažení cílů organizace. To, co chceme, je otevřenost, přímočarost, přebírání odpovědností na nízké organizační úrovni a pozitivní přístup.

FleuraMetz je zdravá a stabilní společnost, která si chce ve svém odvětví udržet náskok. S více než 1400 kolegy pracujeme na tom, aby se organizace ještě více profesionalizovala. To znamená, že neustále investuje do nových metod např. při řešení informačních a komunikačních technologií s cílem zlepšení firemních procesů. Zodpovědnost, lidskost a progresivita jsou základní hodnoty společnosti FleuraMetz.

Máme také zájem investovat do Vašeho vlastního rozvoje. Učení se ze zkušeností je něco, čeho si vysoce ceníme: prohlédnete si pracoviště, získáte informace od zkušených kolegů, seznámíte se s činnostmi v různých odděleních a pak se ‚dáte do práce‘. Také ovšem absolvujete kurzy. Na čem nám skutečně záleží, je najít talent, který je pro nás důležitější než vysokoškolský diplom.

FleuraMetz je mnohostranná společnost, která se neustále vyvíjí. Spolupracujeme s velkoobchody, pěstiteli a floristy na mezinárodní úrovni. Zajímá Vás, jaké Vám nabízíme uplatnění? Podívejte se na volná místa nebo si přečtěte více o žádostech o zaměstnání, stážích nebo kurzech. Máte jiný dotaz? Kontaktujte prosím personální oddělení

Portréty