mobile menu
mobile menu

Organisation

Pracovní příležitosti

Květiny jsou o vnímání: hezky voní, mají krásné barvy, dělají lidi šťastnými, umějí poděkovat nebo vyjádřit soucit. Rostliny pomáhají vytvářet domácí prostře...

Pracovní příležitosti

Historie

Více než 50-letá historie společnosti je bohatá a neobyčejná. To je stručné zhodnocení naší společnosti . Je možné ji rozdělit do tří fází: průkopnické, budo...

Historie

Partner pro udržitelný rozvoj

Jako lidská, zodpovědná společnost udávající tón je pro FleuraMetz jednou z priorit podpora udržitelného rozvoje. Usilujeme o zodpovědný obchod a zasazujeme ...

Partner pro udržitelný rozvoj