mobile menu
mobile menu

Geschiedenis

FleuraMetz kent een rijke, avontuurlijke geschiedenis van meer dan vijftig jaar. In hoofdlijnen schetsen we hier het verhaal van onze onderneming. Het is een verhaal dat zich grofweg laat opdelen in drie fasen: pionieren, bouwen en verbinden.

De basis van FleuraMetz wordt gelegd door een aantal markante pioniers in de Nederlandse bloemenhandel.

Eind jaren zestig startten Ton Zonneveld en de gebroeders Jan en Co Berkhout op de Veiling Beverwijk het bloemenhandelsbedrijf Berkhout-Zonneveld. Ze exporteerden naar groothandelsklanten in Bremen en Hamburg. Midden jaren zeventig verhuisde het groeiende bedrijf, dat inmiddels was omgedoopt tot Fleura, naar Aalsmeer. In 1978 werd onder leiding van Hein Kalter in Hannover de eerste cash-and-carry onder de naam H.B.I. (Holland Blumen Import) geopend. Een opvallend detail is dat het hierbij in feite ging om de overname van een groothandelsklant van Fleura die niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Onder leiding van Co, die het Nederlandse bedrijf Fleura leidde en Hein, die aan het roer stond van H.B.I., groeide de omzet en het aantal H.B.I.-vestigingen in Duitsland gestaag.

Eind jaren zeventig begon Gerard Metz met het leveren van snijbloemen aan bloemenwinkels in Antwerpen. Gerard opereerde vanaf de toenmalige Bloemenveiling Westland. Midden jaren tachtig verliep de handel in Antwerpen moeizamer en richtte hij het vizier op Parijs, waar hij direct - zonder tussenkomst van de lokale groothandel - snijbloemen en potplanten leverde aan bloemisten. Het bedrijf groeide flink en eind jaren tachtig was Gerard Metz B.V. met zo’n 250 klanten een van de grotere spelers in de regio Parijs.

In de jaren negentig van de vorige eeuw en de eerste jaren van de nieuwe eeuw accelereert de groei onder leiding van een nieuwe generatie ondernemers.

Begin jaren negentig nam Frank Koenen als nieuwe eigenaar het stokje over van Gerard. Het levergebied werd uitgebreid tot heel Frankrijk en er werden nieuwe markten toegevoegd, op eigen kracht of door overnames. Landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden door de Metz Groep consequent bediend via het ‘Direct concept’, wat resulteerde in een continue groei. Nadat rond de eeuwwisseling het internet zijn intrede had gedaan en Metz het eerste succesvolle internetbestelsysteem ‘Iris’ combineerde met rechtstreekse inkoop bij vaste kwekers, nam de groei fors toe. In 2008 leverde de Metz Groep wekelijks aan zo’n 4.000 vaste klanten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Ierland. Metz was op dat moment marktleider in het Direct concept.

Ook de combinatie Fleura/H.B.I. stond aan het begin van een periode van langdurige groei, toen Robert Kalter eind jaren negentig aantrad als nieuwe eigenaar. Het cash-and-carry-concept werd verder uitgerold door heel Duitsland, wat Fleura/H.B.I. een marktleiderspositie opleverde in het land. Ook werd fors ingezet op een ander succesvol verkoopconcept, de Tour: de chauffeur/verkoper, die langs de winkels rijdt en vanuit de vrachtwagen verkoopt. Door overnames van cash-and-carry-bedrijven in Nederland (Jules Sleutjes) en Zwitserland (Hottinger) werd een leidende marktpositie bereikt. Hetzelfde lukte Fleura op eigen kracht in Oostenrijk. Naast het verhandelen van bloemen via de twee bloemistenconcepten bleef Fleura zich ook richten op de levering aan importerende bloemengroothandelaren in Europa. Ook deze tak is altijd belangrijk geweest. In 2008 was Fleura marktleider in het cash-and-carry- én het tourconcept.

Op 3 juli 2009 fuseren Fleura en Metz met als doel de marktpositie van de bloemist in Europa en Noord-Amerika te versterken. De combinatie FleuraMetz ontwikkelt zich van een handelsbedrijf tot een netwerk dat vele duizenden telers en bloemisten op efficiënte en innovatieve wijze met elkaar verbindt.

In 2007 startten Fleura en Metz de inkoopcombinatie MFI (Metz Fleura International). Doel hiervan was schaalvoordelen op het gebied van import te maximaliseren. Tussen de directies van Fleura en Metz klikte het vanaf het begin bijzonder goed en al snel werden gezamenlijk de eerste successen op importgebied behaald. De overeenkomstige toekomstvisie, bedrijfscultuur en complementariteit in markten en verkoopconcepten waren voldoende reden om met elkaar in gesprek te gaan. Dit leidde tot een fusie tussen Fleura en Metz op 3 juli 2009, waarbij Frank de directie ging voorzitten, en Robert de raad van commissarissen.

Voor het fusiebedrijf FleuraMetz was vanaf het begin duidelijk dat het opsporen en optimaal benutten van schaalvoordelen in sourcing, informatietechnologie, finance, human resources, logistiek en marketing essentieel is om de positie van de bloemenvakhandel te versterken. De route naar de hiervoor benodigde geïntegreerde organisatie was eveneens een avontuur, duurde langer dan gedacht en was soms ronduit hobbelig.

Hoewel FleuraMetz nooit af zal zijn, heeft de onderneming zich inmiddels ontwikkeld tot een netwerk dat ruim 40.000 bloemisten en groothandelaren verbindt met vele duizenden kwekers/producenten van bloemen, planten en accessoires. Een uniek netwerk, met een natuurlijke drive voor efficiëntie en innovatie, maar ook met de ambitie om voor een continue uitwisseling van informatie te zorgen tussen bloemisten en producenten.